Köyümüzdeki Tarihi Mezarlıkta Kimler Yatıyor?

Köyümüzdeki Tarihi Mezarlıkta Kimler Yatıyor?

Köyümüzün içinde bulunan tarihi mezarlıkta kimlerin yattığı herkes tarafından merak edilen önemli bir sorudur. Ne yazık ki köyümüzdeki kimse orada yatanların kim olduğunu bilmiyor. 

Karasu'nun ilk yerleşkesinin Karasu Köyü olduğunu, bugünkü Karasu ilçesinin ise İncirli-İncilli diye isimlendirildiğini bilmeyen yoktur. 1810'lara kadar kadar Karasu, köyümüzün bulunduğu mevkiiden yönetildi. Mezarlıktaki taşlara gelecek olursak Sakarya bölgesinin en kaliteli ve en büyük taşlarının burada bulunduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. 

Arşiv belgelerine göre Karasu, (Karasu Köyü) ilk olarak 1583 tarihinde Sinanoğlu Sinan Bey adında birine tımar olarak verildi ve bu kişi Karasu'ya gelerek yerleşkeyi kurdu. Tabi ki daha öncesinde de yerleşke olduğu da muhtemeldir. Sinanoğlu Sinan Bey'den sonra Sinanzâde ailesi 1700'lü yıllara kadar Karasu'nun tımarını elinde tuttu. Daha sonra bölgede güçlenen Sinanzade ailesi devlet tarafından çeşitli bölgelere dağıtıldı ve Karasu'nun tımarı bu kez İmamoğlu-İmamzâde ailesine verildi. Bu aile oldukça güçlü ve zengindi. 1780'li yıllara kadar Karasu'yu yöneten İmamoğlu ailesi 1777'de Yeniçeri Ocağı'ndan kaçarak eşkıya ordusuyla birlikte Karasu'ya gelen Hacı Hasanoğlu İsmail ile mücadeleye girişti. İmamoğlu ailesi 1780 tarihinde Hacı Hasanoğlu İsmail'i Sakarya kıyısında öldürerek tekrardan Karasu'ya hakim oldu. 1790'lı yıllarda Hacı Hasan oğlu İsmail'in oğlu Silahşör Hacı Abdi Bey İncirli'de etrafına adam toplayarak İmamoğlu ailesiyle Ayanlık (Derebeylik) mücadelesine girişti. Mücadeleyi kazanan Silahlşör Hacı Abdi Bey, Karasu Köyü'nde oturmanın tehlikeli olacağını düşünerek Karasu'nun merkezini bugünkü Karasu Köyü'nden İncirli'ye taşıdı ve 1797'de İncirlü Camii'ni yaptırdı. (Bugünkü Karasu merkez camiinin bitişiğindeki küçük cami) Karasu Ayanı Silahşör Hacı Abdi Bey 1813 tarihinde vefat ettikten sonra İmamoğlu ailesinden İmamoğlu Muhammed Ağa (mezartaşı duruyor) Ayan olmak için tekrardan harekete geçti ancak mücadeleyi Abdi Bey'in oğlu Genç Mustafa Bey kazandı. İmamoğlu ailesi 1865'li yıllara kadar Karasu'yu yönetmek için fırsat kolladıysa da başarılı olamadı. 

Mezarlıktaki 9 mezar taşında İmamoğlu-İmamzâde adı geçiyor. Mezarlıktaki en eski taş 1730'da vefat eden İmamoğlu Hacı Muhammed Ağa'ya aittir. Yani kısacası bu mezarlıkta Karasu'nun eski yönetici ailesi yatmaktadır. Yönetici aile olduklarından mezar taşlarının büyüklüğü ve kalitesinden çok zengin bir aile olduklarını anlayabiliyoruz.

Yazan:  Oğuzhan Kır

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

0.123 456 78 91 (Sizin Numaranız)

k.karasukoyu@gmail.com

0123 456 78 90