Tarihçe

Tarihçe

Karasu Köyü, Karasu Karyesi adıyla bölgenin en eski ve ilk yerleşkesidir. Bugünkü Karasu İlçesi, adını Karasu Köyü'nden almıştır. Maden Deresi (Karasu Deresi) ile Küçükboğaz Deresi'nin (Karagöl) denize döküldüğü bölgede bulunur. Karasu ile ilgili Osmanlı Arşivleri'ndeki en eski belge 1582 tarihine dayanır. Karasu, 1582 tarihinde İstanbul'dan vergi toplamakla görevli bir memur olan Sinanoğlu Sinan Bey adında bir tımar beyine kiralanmıştır. Torunları, Sinan soyadıyla hala köyde yaşamaya devam etmektedir.

Karasu Köyü ahalisi, öteden beri Osmanlı Donanması, Top Arabacıları Ocağı ve İstanbul halkı için kereste, tomruk ve odun kesmekle mükellefti. Ahali, vergi karşılığında her yıl merkezden istenen tomrukları hazır etmek zorundaydı. Dağlardan kesilen keresteler Maden deresinin güçlü akıntısı sayesinde küçük çaplı sal ve teknelerle denize indirilerek kereste tüccarları tarafından gemilerle İstanbul'a taşınırdı. Ayrıca köylüler, zahire üretim yükümlülüğü altında bulunduğundan başta incir olmak üzere kabak, dut kurusu, üzüm kurusu ve buğday üreterek vergi olarak İstanbul'a gönderirdi. Balıkçılık ve denizcilik faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Kerim Beşe oğlu İbrahim Reis ve Kadyes Mehmed Reis 1750'li tarihlerde deniz ticaretiyle uğraşan köylülerdendir. 

Karasu Köyü, Karasu ve Kocaali bölgesinin en büyük ve en eski mezarlığına sahiptir. Sahiline yakın bir konumda yer alan tarihi mezarlıktaki en eski şahide, 1711 yılında vefat eden "Karasulu Hacı İbrahim Efendi" ye aittir. Mezarlıkta "Sinanoğlu, Köseoğlu, Koçoğlu, Feyzullah oğlu ve Avcıoğlu aile fertlerinin yanı sıra, çok sayıda "Kaptan, Reis, Tüccar" ünvanına sahip kişilerin şahideleri bulunmaktadır. Günümüzde yaklaşık 77 adet şahidenin kaldığı bu mezarlık, bakımsız vaziyette bulunmakta ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Karasu Köyü Ulu Camii haziresinde ise 15 adet şahide bulunmaktadır. 13 tanesi Karasu'nun eski yönetici hanedanından "İmamoğlu" ailesine aittir. 1 tanesi Karasu'nun meşhur Âyanı Silahşor Hacı Abdi Bey'in (1780-1813) kızına aittir. Mezarlığa en son defnedilen kişi 1898 yılında vefat eden, "Karadeniz Kahramanı Ağvalı Hüseyin Kaptan"dır. 

Kaynak: Oğuzhan Kır, Karasu'nun Osmanlı Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Sakarya, 2016, s. 5-20

Kaynak: Turgut Subaşı ve Oğuzhan Kır, "Karasu'nun Ayanları ve Faaliyetleri", Sakarya Sempozyumu, 2017.

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

0.123 456 78 91 (Sizin Numaranız)

k.karasukoyu@gmail.com

0123 456 78 90